ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

294 Views
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเขียน : การแข่งขันการเขียนบทความภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๕ หน้า กระดาษA4 แบบออนไลน์

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเขียน : การแข่งขันการเขียนบทความภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๕ หน้า กระดาษA4 แบบออนไลน์

Feb 1, 25652 min read

วันเวลาสถานที่      วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป      ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๗.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง รางวัลการแข่งขัน      รางวัลที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร…

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูด : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๙ นาที แบบออนไลน์

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูด : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๙ นาที แบบออนไลน์

Feb 1, 25652 min read

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูด : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่องวันมาฆบูชา ความยาวประมาณ ๙ นาที แบบออนไลน์ วันเวลาสถานที่      วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป      ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๗.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง รางวัลการแข่งขัน      รางวัลที่ ๑…