อาคารคณะมนุษยศาสตร์(B7.6)

เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1079 – 1082

Scroll to Top