ข่าวคณะมนุษยศาสตร์

Uncategorized, ข่าวคณะมนุษยศาสตร์, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

198 Views ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สมัครออนไลน์

ข่าวคณะมนุษยศาสตร์, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบบ TCAS 65 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

313 Views

Scroll to Top