ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) คลิก

 

สอบคัดเลือก วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

 

การสอบคัดเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         สถานที่สอบ : ตึกคณะมนุษยศาสตร์ B7.6 ชั้น 2

         ห้องสอบ      : ห้อง 205 สอบข้อเขียน

                             : ห้อง 203 สอบสัมภาษณ์

 

การสอบคัดเลือกสาขาวิชาภาษาไทย

         สถานที่สอบ : ตึกคณะมนุษยศาสตร์ B7.6 ชั้น 2

         ห้องสอบ      : ห้อง 204 สอบข้อเขียน

 

การสอบคัดเลือกสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์

         สถานที่สอบ : ตึกคณะมนุษยศาสตร์ B7.6 ชั้น 2

         ห้องสอบ      : ห้อง 201 สอบข้อเขียน

                             : ห้อง 201 สอบสัมภาษณ์

 

Share