สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มอบคำอวยพรในวันเด็ก ๒๕๕๗

                                   

        เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  ในกาลนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัด ปากน้ำภาษีเจริญ (มหานิกาย) มอบคำอวยพรความว่า

     

      " เด็กจะดีต้องเริ่มที่พ่อแม่ ช่วยสังคมร่วมด้วยฝึกหัดดัดนิสัย พระสงฆ์หนุนน้อมนำธรรมก้าวไกล เป็นหลักชัยนำชีวิตนิจนิรันดร์ " 

เด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติ การที่จะให้เด็กในวันนี้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตที่สดใสและพัฒนาประเทศชาติ

ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าได้ต้องอาศัยปัจจัย 2 อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือตัวเด็กเอง และอย่างที่ 2 คือ สังคมต้องช่วยกัน

สำหรับเด็กก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง ต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ต่อประเทศชาติ ต่อสถาบัน และต้องมีระเบียบวินัย

มีจิตใจใฝ่คุณธรรม สำหรับสังคมซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ ครอบครัวและผู้ใหญ่ในสังคมจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ

เพื่อที่เด็กจะได้เจริญรอยตาม เป็นต้นว่า พ่อแม่ต้องไม่เที่ยวเตร่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพของมึนเมา ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีต่อกัน

และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยน่านิยมนับถือ

           
         ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จึงขอให้เด็กไทยทุกคนสร้างความตระหนักและความสำนึกดี เพื่อจะเป็นเครื่องสร้างคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเอง จนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาพรในอนาคต

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

www.kapook.com

 

Share